Zgromadzenie Zakonne Córek Maryi Niepokalanej

niepokalanki niehabitowe


ul. Polna 28 A;  22-500 Hrubieszów
tel. 084 696 27 09

 

 

 

Jesteśmy Zgromadzeniem Zakonnym niehabitowym, żeńskim, założonym przez bł. Honorata Koźmińskiego w celu szerzenia czci Maryi Niepokalanej przez oddanie się Jej w niewolę miłości według św. Ludwika Grignion de Montfort i pracę nad podniesieniem poziomu życia religijnego, moralnego i kulturalnego mieszkańców miast.
Jak wszystkie osoby konsekrowane w Kościele Katolickim chcemy ponad wszystko miłować Boga. Miłość swoją wyrażamy w pragnieniu upodobnienia się do Chrystusa dziewiczego, ubogiego i posłusznego. Dlatego też ślubujemy samemu Bogu zachowywać: czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. Jako siostry zakonne żyjemy również we wspólnocie siostrzanej.
Zgodnie z charyzmatem naszej Rodziny Zakonnej modlimy się w szczególny sposób w intencjach mieszkańców Hrubieszowa, upraszając potrzebne łaski.
W 2006 roku przypada 80 rocznica istnienia wspólnoty sióstr niepokalanek w Hrubieszowie.
Odpowiadając na zachętę Sługi Bożego Jana Pawła II, zapraszamy wszystkich do naszej Kaplicy, na wspólną modlitwę różańcową. Modlitwę rozpoczynamy w każdy czwartek o godzinie 19.
Prowadzimy również dni skupienia i rekolekcje dla dziewcząt, które pragną swoją wiarę pogłębić o osobiste doświadczenie bliskości z Jezusem.
Informacje o dniach skupienia i rekolekcjach dla dziewcząt: mlodzi.zcmn@wp.pl  lub pod numerem telefonu 084 696 27 09.
Więcej informacji o naszej Rodzinie Zakonnej na stronie www.niepokalanki.franciszkanie.pl